Cyklister på krigsstigen

- Trafikplaneringen i Västerås stad är en katastrof för cyklisterna. Den kritiken levererar Rolf Mellquist från Cykelfrämjandet i Västerås.
Ett stort problem är korsningarna, där de flesta olyckor mellan cyklar och bilar sker. Att Västerås Stad planerar att ta bort trafikljus och bygga rondeller i stället är en klar försämring, tycker han. - Löftet som gavs efter förra valet, om att gång- och cykeltrafikanter ska ha företräde i stadstrafiken, det är bara en pappersprodukt, säger Rolf Mellquist till P 4 Västmanland.