Höga elräkningar skapar ilska

Många kunder hos Vallebygdens energi har upprörts över elräkningar som varit flera gånger högre än normalt, för en del kunder uppemot 18 000 kr. Antonio Villaverde i Axvall är en av dem.

- När man får en sådan räkning tror man att det här är mitt, och att något är fel med mig.

Antonio är inte ensam om att ha upprörts av den höga räkning som damp ner i brevlådan i förra veckan. Vallebygdens energi som är ett konsumentkooperativ har fått ta emot många besök och telefonsamtal från sina abbonnenter.

Förklaringen är att föreningen redan nu börjat ställa om sitt betalningssystem till det som blir lag 2009. Fakturorna ska då vara baserade på egentlig förbrukning och debiteras vid varje månads slut, inte som nu på förväntad förbrukning. Vallebygden har därför bytt ut sina mätare mot digitala automatiska avläsare som ska tas i drift senare i vår.

För att göra detta krävdes en slutavläsning och en slutfaktura. Vallebygden debiterar normalt sina kunder samma avgift varje månad baserad på årsförbruknin oavsett säsong och energiåtgång.

Normalt sett betalar kunderna uppemot tre gånger för lite under vintermånaderna och lika mycket för mycket under sommarmånaderna. På så vis vet kunden alltid vad elen kostar. Men i och med att sluträkningen kom i april är kunderna så att säga skyldiga leverantören pengar.

Vallebygdens styrelseordföande Christer Klasson tycker att den uppkomna situationen är olycklig. Men säger att bolaget inte har resurser att sköta det på annat sätt.

- Är det så att man inte har möjlighet att betala hela beloppet så löser vi det med en avbetalningsplan, säger han.