Företag betalar inte för undersökningar av Ätran

Läderföretaget Elmo i Svenljunga slipper betala för att ta reda på hur gamla kemiska utsläpp i Ätran påverkar dricksvattnet i Falkenberg.

Företaget behöver heller inte betala för att undersöka hur fisken i ån klarar nuvarande utsläpp. Det har miljödomstolen slagit fast.

Elmos läderberedning kräver stora mängder kemikalier. I början av 2004 slog länsstyrelsen fast vad som krävs av företaget för att få tillstånd att utöka produktionen.

Företaget överklagade några av kraven till miljödomstolen. Nu har domen kommit, och den går helt på företagets linje. Miljödomstolen tycker att kraven på Elmo Leather varit alldeles för otydliga.