Ytterligare förbud mot otillåtna hönsburar

Nämnden för miljö o hälsa i Kungsbacka har för andra gången beslutat om förbud för otillåtna hönsburar hos Dotetorpsägg i Åsa.

Förra året undanröjde länsrätten förbudet, men efter att länsrätten i Skåne under den gångna våren gett kommunerna rätt, räknar nämndens ordförande kristdemokraten Niklas Mattsson med att förbudet mot hönsburar utan rede, sittpinne och sandbad ska gå igenom.

Till förbudet hör också ett vite på 400 000 kronor som kommunen kan kräva om inte de otillåtna burarna tas bort senast till mitten av juli.

Ägarna till Dotetorpsägg kommer att överklaga beslutet även denna gången då de anser att det är EUs regler som ska gälla.