Dålig tillsyn av farligt gods på länets vägar

Polisen klarade inte målen för tillsyner av farligt gods under förra året. I landet har polisen bara klarat hälften av antalet tillsyner som är målsatt, och i Kalmar län är det mindre än en fjärdedel av alla kontroller som blivit av.

Enligt trafikpolis Bill Lundqvist, ansvarig för tillsynerna i länet, beror resultatet på att trafikpolisen hela tiden sätts in på andra uppgifter än trafik.

Den senaste tiden har det inträffat två olyckor med farligt gods i länet, dock utan allvarlig följd.