Inga gråsälar får skjutas i Blekinge

I förra veckan inleddes skyddsjakten på säl i landet. Naturvårdsverket har gett tillstånd att skjuta 170 sälar fram till årsskiftet men inga av de här sälarna får skjutas i länet.

Enligt Naturvårdsverket finns det ungefär 17 600 gråsälar i Östersjön.

Sveriges Fiskares Riksförbund ville höja avskjutningen, men har inte fått stöd för det.