Kronoberg

Epidemier och krig skrämmer 18-åringar

18-åringar i Kronoberg är bland dem i landet som är mest rädda för att drabbas av kriser som till exempel epidemier och krig. Det framgår av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 18-årsundersökning för 2014. 

Generellt tror 18-åringarna i landet däremot att risken att drabbas av trafikolyckor är större.

Många av 18-åringarna har också förtroende för myndigheterna när det gäller att hantera just trafikolyckor, däremot ser det sämre ut med förtroendet överlag gällande kriser.