SR Minnen: Ring, klocka ring!

Lord Alfred Tennysons klassiska nyårsdikt har reciterats vid tolvslaget på Skansen sedan slutet av 1800-talet. De första decennierna lästes dikten bara för besökarna på Skansen, men från 1934 fram till och med 1955, kunde dikten även höras i radio. 1977 bestämdes att tolvslaget skulle sändas i TV.

Nicklas Bergendahl, kallad Magnis på Nabben, läste dikten 1895, året därpå var det snökaos och diktläsningen ställdes in. 1897 deklamerades Nyårsklockorna av en ung skådespelare vid namn Anders de Wahl. Han kom att göra nästan 60 nyårsframträdanden. Efter Anders de Wahls bortgång 1956 låg traditionen nere fram till 1977, då skådespelaren Georg Rydeberg fick uppdraget och gjorde succé.

Georg Rydeberg deklamerade under 6 år fram till sin död 1983. Efter Rydeberg har tre skådespelare varit nyårstalare: Jarl Kulle 1983-1996, Margaretha Krook 1997–2000 och 2001-2013 Jan Malmsjö. I år tar operasångaren och skådespelaren Loa Falkman över.