Motion blev liggande i 10 år

En motion till kommunfullmäkige i Kungsör har blivit liggande i snart 10 år. Detta trots att Kommunallagen säger att motioner måste besvaras inom ett år.
Det var Valskogspartiets Kenneth Lyckholm som lämnade in motionen, som handlade om att sätta upp skyltar vid E18 som gick genom Valskog. Skyltarna skulle hälsa välkommen till Valskog och göra reklam för ledig mark för industrietableringar. Kommunalrådet Göran Svedberg säger att tekniska nämnden redan -93 svarade att det skulle bli skyltar, men just då fanns det inga pengar och saken har sedan fallit i glömska. Motionen har alltså ännu inte besvarats. - Det är en skandal egentligen; att lämna in motioner är en av de grundläggande demokratiska möjligheterna ett litet oppositionsparti har för att föra fram sina åsikter och kunna påverka, säger Kenneth Lyckholm till P 4 Västmanland.