Brottsofferjouren vill flytta efter hot

Brottsofferjouren i Växjö vill byta lokaler eftersom personalen känner sig otrygg på grund av skadegörelse och hot.

Och man söker nu extra pengar hos Växjö Kommun för att kunna flytta.

Två gånger under senare tid har jourens lokal på Seminarievägen vid Spetsamossen i Växjö, drabbats av skadegörelse. Stenar har kastats in genom fönstret och en skylt har förstörts.

Personalen har också fått ta emot hot via telefon.

Ordföranden Bo Lind säger till Sveriges Radio Kronoberg att man vill flytta på grund av att man värnar om sin personals säkerhet och välbefinnande.