Ingen säljakt på Gotland

Skyddsjakten på säl harinletts. Naturvårdsverket har gett tillstånd att skjuta 170 sälar fram till årsskiftet, vilket är lika många som i fjol, men inga sälar får skjutas på Gotland.

Enligt Naturvårdsverket finns det ungefär 17 600 gråsälar i Östersjön.

Sveriges Fiskares Riksförbund ville höja avskjutningen, men har inte fått stöd för det.

Fördelningen på län är oförändrad från i fjol: Norrbotten 36, Västerbotten 18, Västernorrland 14, Gävleborg 34, Uppsala 20, Stockholm, 23, Södermanland 10 och Östergötland 15 gråsälar.