Mariestad nekar 89-åringar plats på äldreboende

1:33 min

De är gamla, sjuka, trötta och känner sig otrygga. Men Mariestad säger nej till särskilt boende för det 89-åriga paret. Nu överklagas beslutet igen.

Makarna, som båda är 89 år, lever idag ett passivt liv. De får hjälp med det de behöver av hemsjukvården, men känner en stor otrygghet eftersom det är stor ruljangs på personal som gör besöken.

– Far som är gammal, trött och hjärtsjuk känner att han har en jättepress att ta hand om morsan, medan han själv inte ens orkar lyfta armarna över axlarna. De har det tufft, säger sonen Jonny Andersson.

I april ansökte makarna, med hjälp av sina barn, om att få plats på ett äldreboende i kommunen. Och Mariestad sa alltså nej, med motiveringen att den hjälp de behöver kan de få i hemmet.

– Att två människor som släpat och slitit hela livet, ska bli så isolerade och inte få den vård de behöver, det tycker jag är svagt av kommunen, säger Jonny Andersson.

Han överklagade därför avslaget till förvaltningsrätten - och fick rätt. Makarna har ingen skälig levnadsnivå - och kan heller inte få det även med utökad hemtjänst, enligt rätten, till Jonny och föräldrarnas glädje.

Men glädjen blev kortvarig. Nu överklagar kommunen till ännu en instans, Kammarrätten. Det är ännu inte klart när ärendet tas upp. Men eftersom läget för föräldrarna blir allt sämre, hoppas Jonny att det går ganska snabbt.

– Nu sitter de där och torkar igen både mentalt och kroppsligt, det känns inte bra.

Mariestads kommun säger att man ytterst sällan ger personer som ansöker om särskilt boende avslag, men i övrigt vill man inte alls kommentera makarnas fall.