Antagningsprov till utbildningar kan få större betydelse än betyg

Uppdaterad 13:05
Antagningsprov kan få större betydelse vid antagning till universitet och högskolor i framtiden. Det säger utbildningsminister Leif Pagrotsky som reagerar på en forskningsrapport som visar att elever med samma kunskaper får högre betyg i friskolor än i kommunala skolor.

– Idag har vi ju båda delarna, vi har en kombination av betyg och antagningsprover för många utbildningar. För en del utbildningar har vi bara antagningsprov. Jag kan tänka mig att förskjuta fördelningen och proportionerna till förmån för mera prov och mot mindre betyg, säger Leif Pagrotsky.

Bättre undervisning för lärare
Exakt när antagningsprov ska få större betydelse kan inte Leif Pagrotsky säga idag och inte heller i vilken omfattning antagningsprov kommer att införas. Det beror bland annat på hur det går med det arbete som skolminister Ibrahim Baylan inlett för att betygen ska bli mer rättvisa.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver också Leif Pagrotsky att regeringen under våren ska besluta att de blivande lärarna redan från och med i höst i sin utbildning ska få bättre undervisning i konsten att sätta betyg.

Betygsinflation
Något som talar för att det under alla förhållanden ska bli mer av antagningsprov, är enligt Leif Pagrotsky, betygsinflationen, alltså att den genomsnittliga betygsnivån har ökat i landet utan att elevernas kunskaper har blivit bättre.

Det här missgynnar de med äldre betyg som ska konkurrera med dem som nyss gått ut gymnasiet.

Hur antagningsproven ska utformas kommer att variera mellan olika utbildningar, säger Leif Pagrotsky.

– Ska man till exempel bli lärare så är det väl bra om man kan gå igenom vad man har för förutsättningar för läraryrket och att uppträda inför elever och vad man har för förmåga att förmedla kunskap.

– När det gäller läkar- eller psykologyrket så är det helt andra egenskaper som kan vara viktiga. Men förutsättningen att klara yrket och studierna är naturligtvis grundläggande men det ska också vara ett mått på hur mycket förkunskaper man har när man börjar studierna.

Betygen då, ska de finnas med parallellt med antagningsproven?

– Jag tycker att betygen är viktiga, jag vill bevara betygens viktiga roll. Jag ser få andra instrument som kan stimulera elever till extra arbetsinsatser på gymnasiet. Betygen kan avspegla en helhet av elevernas prestationer, men om betygen har sådana svagheter och orättvisor som det vi ser nu, då har vi inget annat val än att minska betygens betydelse i framtiden.

Johan Prane
johan.prane@sr.se