Bäverdamm rivs i Bengtsfors

En man i Bengtsfors har fått tillstånd att riva en bäverdamm.

Anledningen till att han vill riva dammen är att bävrar har dämt upp en vattentrumma under en skogsväg, så att vattnet står högt över vägen. Vattnet riskerar att ställa till
problem i samhället.

Mannen får bara riva dammen om vattennivån inte sänks så lågt att ingången till bävrarnas boplats hamnar ovanför vattenytan.

Senast i maj ska han kontakta länsstyrelsen för att berätta om vilken effekt rivningen fick.