Räddningsförbund kan brytas upp

Räddningstjänsten i östra Blekinges planerade besparingarna på 1,6 miljoner kronor är omöjliga att genomföra.

Enligt räddningsförbundets ordförande Jonni Karlberg (s) har politiska stridigheter lett till att årets budget inte är klar och eventuella besparingar kommer nu allt försent för att kunna ha någon effekt.

-Vi borde ju sitta med nästa års budget nu, säger han.

Jonni Karlberg anser att oppositionen ligger bakom förseningen genom att de inte har kommit med sitt motsparförslag förrän nu.

Något som Rune Andersson (m) andre vice ordförande i förbundet, inte håller med om. Han anser istället att det är kommunernas handläggningstid av ärendena kring räddningstjänstens budget som dragit ut på tiden.

Räddningstjänsten i östra Blekinge har dock en chans till att klara budgeten, genom att få mer pengar från kommunerna.

Enligt Ronnby och Karlskronas kommunalrådet är man medveten om att dom minskade anslagen blir svåra att klara av.

Men man har ännu inte tagit ställning till om man ska minska sparkraven.