Oenighet i samtal mellan s och mp

På kursgården Bommersvik i Sörmland har socialdemokraterna samlats med miljöpartister för att diskutera utrikespolitik, EU, migrations- och flyktingpolitik. Alla områden ligger utanför partiernas samarbeten och åsiktsskillnaderna är stora.

– Det är väldigt ärliga och öppenhjärtiga diskussioner och för första gången diskuterar vi de här frågorna partierna emellan på allvar, inte i en debatt i kammaren utan mellan fyra väggar. Det är väldigt intressant, naturligtvis står vi väldigt långt ifrån varandra i de här frågorna, säger miljöpartiets Yvonne Ruwaida.

Miljöpartiet har kongress i Kristi Himmelfärdshelgen. Då kommer partiet att bekräfta sin linje att Sverige ska lämna EU, en uppfattning som socialdemokraternas partiledare Göran Persson tidigare sagt i sig är ett hinder för regeringssamarbete med miljöpartiet.

Regeringssamarbete diskuteras inte
Regeringsfrågan har över huvud taget inte diskuterats i Bommersvik, säger socialdemokraternas förre partisekreterare Lars Stjernkvist som är en av dem som satt igång den serie av möten som sker mellan socialdemokrater och miljöpartister för att diskutera politiska frågor.

– Skälet till att de här seminarierna sammantaget har varit så framgångsrika är just att vi inte ha börjat med den frågan, vi har över huvudtaget inte berört den.

– Om man ska fördjupa ett samarbete så är det väldigt dumt att börja med att bestämma vad det ska leda till. Man måste börja med politikens innehåll och det har vi gjort. Sedan får andra i framtiden bedöma vad resultatet i de här samtalen möjligtvis kan leda till, men vi har inte pratat om den frågan.

– Det i sig tror jag har bidragit till att det har varit så bra seminarier i meningen att vi förstår varandra bättre och det är ingen dålig utgångspunkt för den som i framtiden vill fördjupa samarbetet, säger Lars Stjernkvist.

Stor oenighet i många frågor
I solskenet på Bommersvik vid sjön Yngern i Sörmland, på klassisk socialdemokratisk mark, konstaterade såväl socialdemokrater som miljöpartister att i sak är de djupt oense om många frågor som har diskuterats i den här omgången, inte bara EU-utträde eller inte.

Partierna har olika uppfattningar om vapenexport, migrationspolitik, asylpolitik och också enligt miljöpartiet om försvaret av mänskliga rättigheter och handelspolitiken.

De har visserligen kommit överens om besparingar i försvaret, men har olika grunduppfattning om Sverige ska ha ett militärt försvar eller inte. Och om hur det försvar som Sverige har ska kunna användas inom EU.

Svåraste frågorna
Lars Stjernkvist konstaterar att EU, utrikes- och försvarspolitiken är de områden där partierna ligger allra längst ifrån varandra.

– Det här är det svåraste. I de här tre seminarierna har vi tagit oss an de svåraste frågorna som grön omställning, tillväxt och utrikespolitik. Men av tre svåra områden så är nog det här det svåraste. Här finns det frågar där vi ligger väldigt långt ifrån varandra.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se