Vård

Vårdanställda i länet utbildas i vård i livets slutskede

1:38 min

Nu ska 30 000 vårdanställda i hela Norrland lära sig om vård i livets slutskede.

– Det handlar om att vi vill öka den grundläggande kunskapen om vård i livets slutskede, säger Katarina Sedig, processledare inom Regionalt Cancercentrum norr.

Det är Regionalt Cancercentrum Norr som står bakom satsningen. Runt 30 000 vårdanställda inom landsting, kommun och privat vårdverksamhet erbjuds att gå den interaktiva utbildningen  i palliativ vård, alltså vård i livets slutskede. Enligt Katarina Sedig varierar kunskapen bland vårdpersonalen i norra Sverige, därför är den webbaserade utbildningen viktig. Den innebär att all vårdpersonal får samma kunskap att hantera svåra frågor som rör vård i livets slutskede.

– Jag tror att det är det absolut viktigaste i den här utbildningen det är just det att vi kan nå så många och att ge personal på olika nivåer samma budskap, samma information, vi får en gemensam grund.

Utbildningen kom till genom uppdrag från de fyra Norrlandstingen till Regionalt cancercentrum norr, men omfattar all vård i livets slutskede-oavsett diagnos. Utbildningen berör stora ämnen i livet som bland annat det svåra samtalet, ett samtal när vården ser att det på medicinsk väg inte längre är möjligt att förlänga livet på en patient.