Statliga pengar till ungas sommarjobb

Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams) får i år 50 miljoner kronor från regeringen för att ordna sommarjobb åt gymnasieungdomar.

Det är ungdomar som har svårt att hitta sommarjobb på egen hand, till exempel på grund av språksvårigheter eller funktionshinder som ska få hjälp. Jobb som anordnas inom vård och omsorg ska ha lika många pojkar som flickor.

Arbetsmarknadsnämnderna ska med hjälp av kommunerna fördela jobben under tiden juni-augusti.