Flen kan få familjecentral

En familjecentral kan slutligen vara på gång i Flens kommun. Närvårdschefen har i alla fall fått i uppdrag att tillsammans med landstingets folkhälsoenhet så snabbt som möjligt undersöka möjligheterna att starta en familjecentral i kommunen. Tanken med en familjecentral är att den ska underlätta för barnfamiljer genom att samla all slags samhällsservice på en plats, exempelvis barn- och mödravårdcentral och socialt stöd.

I de flesta sörmländska kommuner finns redan familjecentraler.