23 gråsälar får skjutas i Stockholms län

I årets skyddsjakt på gråsäl får 23 gråsälar skjutas i Stockholms län, enligt ett beslut från Naturvårdsverket.

Totalt får 170 gråsälar fällas i hela landet - det är samma antal som förra året. Sveriges Fiskares Riksförbund hade ansökt om att få höja kvoten, men eftersom bara ett 80-tal gråsälar sköts förra året anser inte Naturvårdsverket att det är motiverat.

Enligt Sveriges Fiskares Riksförbund orsakar gråsälar stora skador på fiskares redskap, men Naturvårdsverket menar att den bästa metoden att ändra på det är att ta fram mer sälsäkra fiskeredskap.