Kvarlevor påträffades i Pristina

I Kosovo har FN-personal påträffat kvarlevorna av 21 icke-albaner i en grotta 5 mil väster om Pristina. Offren tros ha dödats under kriget 1998 till 1999.

FN har tagit kontakt med familjerna till nio av offren som identifierats.

Kvarlevorna av hundratals människor har påträffats i olika massgravar, men fortfarande saknas 3 000 serber och kosovoalbaner efter kriget.