Rökarnas revir krymper

Den nya tobakslagen som införs i Sverige 1 juni kommer att påverka många. Det är inte bara rökarna och restaurangerna som får det tuffare, även tobakshandlarna får snävare ramar för sin marknadsföring.

Till nyheterna hör att tobakshandlarna inte längre som idag får sälja små cigarettpaket med bara 10 cigaretter ivarje förpackning. Dessutom ska tobaksreklamen ska i sin helhet flyttas inomhus och bli mer diskret.
- Det kommer att göra det svårare att klara sig som tobakshandlare.

Det säger i en kommentar tobakshandlaren Håkan Johansson i Hudiksvall till Radio Gävleborg.

Den mest dramatiska förändringen 1 juni är emellertid ett nytt allmänt förbud mot rökning på pubar, caféer och restauranger. Efterlevnaden av rökförbudet åligger krögarna, men det är kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer som har tillsynsansvaret,  både vad gäller rökförbudet och tobakshandlarna. Katrin Molin, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Norrhälsinge miljökontor tror emellertid inte att den nya lagen kommer att medföra så mycket extraarbete:

- Vi kommer inte att springa ut och göra särskida kontroller den 1 juni, säger hon. Det får vi ta i samband med den regelmässiga tillsynen av restaurangerna.