Skogen sysselsätter var nionde Norrköpingsbo

Skogsindustrin sysselsätter över 6000 personer i Norrköpingsregionen. Det hävdar kommunens skogs, massa och pappersföretag som genomfört en studie för att visa hur stor betydelse skogen har för sysselsättningen.

I studien slår företagen fast att vart nionde jobb i kommunen har anknytning till skogen och att skogsindustrin inte bara skapar arbetstillfällen vid de egna anläggningarna utan även sysselsätter enskilda skogsägare och transport- och logistikföretag.