Psykeveckan

Vill inte se fastspända i vården

1:41 min

Psykvården spänner fast patienter i akuta situationer. Det kallas bältning och används även i Västerbotten. 

Men det går att sluta med det anser Anneli Jäderholm som driver kampanj mot bältningen.

Anneli Jäderholm en av alla föreläsare under Psykeveckan här i länet förra veckan, driver kampanjen NO MORE vars mål är aldrig mer bältesläggning i psykvården.

I Västerbotten används bältesläggning på de slutna avdelningarna inom psykvården i Umeå och Skellefteå, men enligt Marja Ojala, chefsöverläkare i Skellefteå, är målsättningen att det skall bli så sällan som möjligt, men i vissa lägen saknas alternativ. Men Anneli Jäderholm anser att det alltid finns alternativ.

Hennes förebild är Island där en läkare avskaffade bältessängarna redan på 30-talet. Istället har man utvecklat verbala metoder att lugna patienterna.

Psykiatrin och patienternas beskrivningar av bältningen kan gå isär men båda tycker det är jobbigt. I en uppsats från Göteborgs universitet berättar psykvårdspersonal att de känner sig maktlösa att hjälpa en desperat patient.

Anneli Jäderholms kritik är framförallt emot hur det används på unga tjejer. Men jag betraktar mig som en partner till psykiatrin,säger Anneli Jäderholm.

NO MORE är ingen antipsykriatrisk rörelse.