Mindre luftburen el i Borås

Det kommunala energibolaget Borås Energi Nät ökar takten på nedgrävning av elledningar i marken - efter januaristormens härjningar.

På måndag 25 april väntas Borås kommunstyrelse godkänna att företaget använder ytterligare 5,7 miljoner kronor för att gräva ner tidigare luftledningar i marken.
Företaget har tidigare beräknat att det behöver ett tiotal år för att gräva ner återstående luftledningar.