Skolverket tillåter sållning av elever

Skolverket godkänner nu generellt antagningsprov till så kallade profilklasser i idrott och estetiska ämnen i grundskolan. Därmed kan skolan utesluta elever som inte anses tillräckligt talangfyllda för dessa klasser.

Skolverket konstaterar att det saknas lagstiftning på området och avvisar därför en anmälan från föräldrarna till en 13-årig flicka på Solängsskolan i Gävle som upprörts över att dottern nekats plats i en av skolans profilklasser med musikinriktning.
När det gäller övriga ämnen har Skolverket inga invändningar mot så kallade profilklasser så länge antagningen till klasserna enbart grundar sig på ett intresseval från elevens sida och inga urvalsmetoder används.