Ulvskog: Arbetslösheten bakom missnöje med regeringen

Enligt opinonsinstitutet Skop anser 45 procent av de tillfrågade att regeringen gör ett dåligt eller mycket dåligt jobb. Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog anser att regeringen borde ha gjort mer för att få fler människor i arbete.

Inte sedan i maj 1997 har stödet för regeringen varit så lågt som nu. På en månad har missnöjet ökat med sex procentenheter.

Idag anser 41 procent att en borgerlig regering skulle göra ett bättre arbete, det är sju procentenheter mer än i Skops förra mätning.

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog kommenterar det fortsatt minskande stödet för regeringen så här:

– Det är något som drabbar alla regeringar som har suttit länge, att det blir ett större glapp mellan förväntningarna från väljarna och det man tycker sig se att regeringen åstadkommer efter ett antal år. Men det ska vi naturligtvis vända på, säger Marita Ulvskog.

Vilka skäl finns till självkritik?

– Den öppna arbetslösheten är för hög och den regeringen jag själv satt i borde ha satt in åtgärder tidigare, men jag tror ändå att arbetslöshetssiffrorna tydligt kommer att dra åt rätt håll framöver.

Hur orolig är du över att det har gått sämre i opinionen för regeringen än vad det har gjort sedan 1997?

– Vi hade ju väldigt dåliga opinionssiffror 1997 och ändå vann vi valet 1998. Det är klart att det alltid är en utmaning att försöka vinna det fjärde valet på raken. Jag tror ändå att vi kommer att göra det, säger Marita Ulvskog.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se