Glasriket

Många markområden förgiftade i glasriket

1:40 min

Förra veckan slog länsstyrelsen larm om att marken vid Bergdala glasbruk, där man planerar ett asylboende är så förgiftad att det är olämpligt att låta asylboende barn och andra bo där. Men problemet med förorenad mark i glasriket är mycket större än så. 

En genomgång visar att det finns cirka 50 förorenade tomter och att en saneringskostnad kommer att uppgå till omkring en miljard kronor.

– Det är ju ett stort bekymmer eftersom det är många glasburk, det är ju framför allt arsenik, bly och kadmium, metaller som används vid glastillverkningen, säger Björn Lindbom på SGU, Sveriges geologiska undersökning är projektledare för miljösaneringen av glasriket.

Den gamla glasbrukstomten i Bergdala, det i närheten har planerats ett asylboende, tillhör de mest förorende områdena i Kronobergs län enligt länsstyrelsen. Men giftigt glaskross och förorenad mark finns på många håll i de fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län som utgör glasriket: det handlar om 50 tomter, hälften är undersökta och på de tomterna räknar man med över 400 ton arsenik och över 3 000 ton bly.

I augusti i år inleddes ett unikt projekt för att ta ett helhetsgrepp på saneringen som kommer att bli kostsam. Björn Lindbom pratar om uppskattningsvis en miljard kronor. Pengar som inte finns idag, utan får sökas för varje enskild tomt framöver:

– Alla de ansökningar sker i konkurrens med alla andra förorenade områden i landet, så pengarna finns inte på något sätt i nuläget, det gör de inte.

Arbetet har nu inlett med att undersöka Björkå som ligger i Uppvidine och ytterligare en tomt i Kalmar län, undersökningar som väntas bli klara nästa år. Sen återstår ytterligare 48 tomter, och det kommer att ta tid innan man har klarat av den listan:

– Totalt talar man nog om 20-30 år framåt i tiden.