Läkare dömd för att ha rövat bort barn

I Argentina har en läkare dömts till tio års fängelse för att under diktaturen 1976-83 ha hjälpt till att ta nyfödda barn från vänsteraktivister och föra bort dem för adoption.

Barnstölderna ingick i militärdiktaturens plan för att oskadliggöra regimens fiender.

Enligt människorättsorganisationer föddes omkring 400 barn i diktaturens tortyrcentrum Esma. Dessa dödades eller adopterades bort, ofta till barnlösa par inom militären.

Ett 70-tal bortadopterade barn har efter diktaturen kunnat identiferas av de ursprungliga anhöriga.