Gammalt meddelande funnet

"Olög lät resa sten efter Holme, sin son". Så långt har man lyckats tyda inskriften på den tidigare okända runsten som hittats i Vallentuna.
Runstenen hittades i förra veckan när en bonde var ute på vårbruk. Han vräkte undan en del sten och en av dem liknade en häll. Vid närmare granskning upptäckte han en ristning. Stenen är två meter hög och fullständigt bevarad. Ristningen är fint huggen med jämna, skarpa linjer. - Att hitta hela stenar är ovanligt. Oftast är det delar, säger Pernilla Järveroth, kommunantikvarie i Vallentuna norr om Stockholm. Stenen kommer antagligen att resas där den hittats, om det är möjligt. Vallentuna är den kommun i landet där det hittats flest runstenar. Totalt känner man till 110 stycken.