Islamister vann saudiskt val

I det första landsomfattande valet någonsin i Saudiarabien står det nu klart att islamisterna har vunnit. Det handlar om kommunalval och rösträkningen i den sista valomgången blev klar på lördagen.
Men valet gällde bara för män. Kvinnor tilläts inte rösta den här gången.

– Jag känner att detta är starten för demokrati här och jag är så glad. Det har tagit lång tid, men nu är vi där. Det sa Fahad Jadid när han röstade i Saudiarabiens huvudstad Riyad i den första valomgången.

Det historiska saudiska valet delades upp i tre omgångar. I dag står det klart, efter att röstena har räknats i den sista omgången, att islamisterna har haft stora framgångar.

Kommunalval
Till och med i Saudiarabiens kommersiella centrum, hamnstaden Jidda, som efter saudiska förhållanden räknas som relativt liberalt, tog de islamistiska kandidaterna hem alla de sju platser som valet gällde.

Det här första saudiska valet gäller alltså bara kommuner där väljarna får utse hälften av de fjorton platserna i den kommunala församlingen. De andra sju utses av myndigheterna som, om de vill, har möjligheten att i sitt val av ledamöter neutralisera islamisternas inflytande.

Kvinnor får inte rösta
Men det finns fortfarande mycket kvar att göra i den saudiska demokratiprocessen. Parlamentsval är ännu inte tillåtna och kvinnor har överhuvudtaget inte rösträtt eller möjlighet att kandidera.

– För det här första experimentet var det kanske lika bra att kvinnorna inte fick vara med, säger Mohammed Omed, men nästa gång tycker han att de också skall få rösta.

En grupp har i alla fall genom valet tagit ett stort steg framåt och det är Saudiarabiens undanträngda shiamuslimska minoritet. De bor i landets östra oljerika del, men den sunnimuslimska majoriteten har aldrig accepterat shiiterna som likställda.

Nu visar det sig att många shiamuslimska kandidater lyckades bra i valet och de kommer att ta plats i det kommunala styret.

Christer Fridén, Amman
christer.friden@sr.se