"Diskrimineringen på Stockholms krogar har minskat"

Polisen menar att diskrimineringen på krogar i centrala Stockholm minskat. Under en insats som pågått några dagar mot sex trendiga innekrogar i city och Södermalm kunde inget fall av diskriminering påvisas säger insatschefen Annika Lindahl.

– Vi har sett att vakterna arbetar mer smidigt och professionellt. När en gäst kommer fram till krogen prövas han inte efter vad han har för hudfärg eller ursprung, utan han prövas efter om han är för berusad eller inte och om han är stökig eller inte. Det är de två saker som vakterna har tittat på och det är vad de ska göra, inte något annat. Det säger Annika Lindahl, polisinsatschef i Stockholm

Och man kan se skillnad på krogarna jämfört med förr, menar ni?

– Ja, det kan man göra. Man ser att vakterna agerar mycket mera professionellt nu.

Sex större krogar har bevakats
Annika Lindahl tror att den stora massmediala uppmärksamhet som diskriminering på krogarna fått och att polisen aktivt gått ut och sagt att de tänker bevaka krogarna, lett till att vakterna känner sig granskade och därför arbetar på ett annat sätt idag.

Under några kvällar och nätter tillbaka har citypolisen i Stockholm bevakat sex stora och trendiga krogar i citykärnan och på Södermalm.

Polisen hade civila kläder och bland annat filmat och talat med gästerna. De konstaterar nu att det inte förekom någon diskriminering av invandrare.

”Vakterna känner sig granskade”
Annika Lindahl kan inte dra några slutsatser av insatsen för hela landet, men menar att andra krogar i Stockholm också bättrat sig.

Och att vakterna känner sig granskade, menar hon också har lett till att det blivit mindre stökigt.

De har bland annat filmat och talat med gästerna och konstaterar nu att det inte förekom någon diskriminering av invandrare. Annika Lindahl kan inte dra några slutsatser av insatsen för hela landet men menar att andra krogar i Stockholm också bättrat sig.

Att vakterna känner sig granskade, menar insatschefen Annika Lindahl, har också har lett till att det blivit mindre stökigt, bland annat förekommer inte samma handplockande av gästerna längre.

– Nej, jag tror att man kan se det som en slags bonuseffekt. Jag tror att det är lugnare i krogköerna dels på grund av att man inte diskriminerar alls som tidigare, för diskriminering leder självklart till frustration och det kan ju leda till våldsbrott. säger Annika Lindahl.

– Sedan tror jag att när vakterna känner sig granskade och att de inte riktigt vet om de är övervakade av polis eller inte, så agerar man smidigare generellt sett.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se