Unga mår sämst – gamla bättre

2:29 min

För trettio år sedan var det äldre personer som kände sig mest ängsliga och oroliga och ungdomar såg ljust på framtiden, idag är situationen den omvända, det visar siffror från statistiska centralbyrån.

Det har blivit allt svårare att vara ung i Sverige. Det visar flera undersökningar från Folkhälsomyndigheten om skolbarns hälsa. Andelen femtonåringar som känner sig nere har ökat mycket under de sista trettio åren.

I mitten på 80-talet var det ungefär 15 procent av de femtonåriga flickorna som uppgav att de känt sig nere mer än en gång i veckan. Förra året var det nästan 40 procent som sa samma sak.

Även hos pojkarna är det en ökning från ungefär fem till femton procent. Idag är det gruppen 16 till 24 år som känner sig mest ängsliga och oroliga. Ali Wail som är 24 år tror att det beror på att det har blivit allt svårare för svenska ungdomar att få jobb och utbilda sig.

– Dagens skola är betydligt svårare än vad det var förr. Innan kunde min pappa ta hjälp av hans pappa, nu kan vi inte få hjälp av våra föräldrar, för våra föräldrar hänger inte med i dagens teknologi och på så sätt blir det större press på ungdomar. Det är mindre antal platser för att komma in på universitet och högskola, då blir det ännu större konkurrens, säger 24-årige Ali Wail i Malmö.

Ali arbetar med unga killar i verksamheten Elektra i föreningen Fryshusets lokaler i Malmö. Här träffas de för att utbildas i mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati. Och umgås. En av deltagarna är 21-årige Ameer Alhayali som tycker att unga borde få lära sig hur man ska hantera jobbiga saker i skolan.

– Vi lärde oss matte, svenska och engelska, men inget som har med överlevnaden att göra. Hur ska jag hantera svåra situationer och hur ska jag göra det här. Lärarna var där för att göra sitt jobb och kuratorn - det var inget hon verkligen brydde sig om. Och allt det här höll man inom sig själv, och kunde inte berätta för sina kompisar. Då är man bög, alltså inte bög som homosexuell, men att kunna prata öppet om såna saker med sina kompisar, det går inte, det är inte så lätt.

Bland äldre svenskar är trenden den motsatta. Enligt statistiska centralbyrån så känner personer mellan 65 och 74 år en allt mindre ängslan och oro. För trettio år sedan var läget det omvända. Då kände äldre personer mer oro än ungdomar gjorde. Sven Bremberg är docent i socialmedicin vid Karolinska institutet o verksam vid Folkhälsomyndigheten.

– När det gäller äldre hänger det nog samman med att livsvillkoren för äldre har blivit bättre, framför allt vettiga ekonomiska villkor för det stora flertalet, medan för unga är framtiden betydligt mer osäker idag än vad den var 1980. 1980 kunde ju en tjej eller kille efter nian få ett jobb utan något mer än grundskola och få hyggligt betalt, arbetslösheten låg på två tre procent, det avspeglar ju att framtiden är mycket osäkrare idag för unga.

Ing-Britt Nilsson Bertilsson är 71. Hon sitter i styrelsen i en förening för Pensionärernas Riksorganisation, PRO, i Malmö. Ing-Britt håller med om att en stor grupp äldre har fått det bättre ekonomiskt, men det är inte det enda som påverkar.

– Många har det ju väldigt bra, men det behöver ju inte betyda att man mår bra för att man har det ekonomiskt bra. Jag tror att det beror på att folk har ett bra liv helt enkelt. Det är aktiviteter och de har blivit mer medvetna om kost, och att röra på sig, det tror jag nog säkert.

Att unga mår sämre tror hon beror på en högre press på unga jämfört med hur det var förr. Det gör att vissa hamnar utanför på ett eller annat sätt, säger Ing-Britt.

– Det är inte lika lätt att få jobb, sen är det en väldig press också på ungdomar, att de ska utbilda sig, att de ska vara vackra, träna. Det är lite mycket såna saker, tycker jag.