För mycket salt farligt för hälsan

Svenska folket konsumerar idag alldeles för mycket salt vilket leder till högt blodtryck. Livsmedelsverket föreslår därför att salt från och med i höst skall ingå som en del i den så kallade nyckelhålsmärkningen på livsmedel.

Även om salt är livsnödvändigt i små doser är det hälsovådligt i för stora mängder.

Professor Lena Hultén vid Göteborgs universitet har studerat saltkonsumtionen hos ett hundra svenska män:

– Vi analyserade hur mycket salt de satte i sig, så vi inte bara uppskattade, vi har mätt det. Det är i storleksordningen 12 gram salt i snitt, säger hon.

Max sex gram salt om dagen
Tolv gram salt motsvarar ungefär fyra teskedar salt om dagen. Det är nästan dubbelt så mycket som vi behöver. Sex gram är vad som rekommenderas. Att äta 12 gram salt om dagen är i längden direkt skadligt, menar en idag enig forskarkår.

– Det är ju hjärt- och kärlsjukdomar som är nästa riskgrupp för det höga blodtrycket är en väldigt viktig faktor i sammanhanget. Det gör ju att om vi skulle kunna få ner saltkonsumtionen i befolkningen, så skulle vi ha stor chans att sänka blodtrycket, säger professor Lena Hultén.

Bättre information
Men någon lagstiftning med gränsvärden är inte aktuell idag. Det säger Åke Bruse, professor i tillämpad näringslära på Livsmedelsverket, men informationen ska bli bättre, säger han.

– När det gäller de nyckelhålsmärkta produkterna så kommer vi med stor sannolikhet att ta hänsyn till innehållet. Det vill säga att det visserligen är fett och fibrer som är det viktiga, men de får inte heller innehålla för mycket salt eller för mycket socker som vi också kommer att se över.

Kan man säga att det är en uppdatering av Livsmedelsverkets syn på salt?

– Synen har vi nog haft länge, men vi har alltid prioriterat fett och fibrer. Nu tycker vi att det är dags att gå ett steg vidare och ta med salt som kraftfulla åtgärder.

Tror du att det räcker att ha det här med i nyckelhålsmärkningen?

– Nej, sedan kommer det an på var och en att vara återhållsamma med saltkaret, när man lagar maten hemma eller sitter vid matbordet, säger han.

Håkan Widman
hakan.widman@sr.se