Oljeutsläpp i Luleälven

Ett läckage från en maskin på Laxede kraftverk orsakade  ett mindre utsläpp av olja i Luleälven under lördagen. Saneringsarbetet är avslutat och miljöpåverkan bedöms som liten.

– Saneringsinsatsen är nu avslutad och oljelenserna kommer att få ligga kvar i älven. Vi bedömer att det inte skett någon större miljöpåverkan, säger Tomas Wikström, inre befäl på räddningstjänsten.

Polis larmades strax innan klockan 16:30 om ett oljeutsläpp från Laxede kraftverk i Boden. En av turbinerna på kraftstationen ska ha läckt olja.

Inledningsvis uppgav Vattenfall som äger kraftverket att det skulle röra sig om ungefär 200 liter turbinolja som läckt ut i älven.

När räddningstjänsten anlände till platsen och påbörjade saneringsinsatsen kunde man konstatera att det rörde sig om ett mindre utsläpp och att ungefär 100 liter olja runnit ut i älven.

I saneringsarbetet användes en oljelens, ett slags absorberingsmedel, uppger räddningstjänsten.

– Oljelensen bildar en sträng av material som ligger på vattenytan och fångar upp oljan, och hindrar utsläppet från att färdas vidare med strömmen, berättar Tomas Wikström, inre befäl på räddningstjänsten.

Läckaget från turbinen kunde stoppas runt klockan 17:30 och räddningstjänsten avslutade saneringen strax efter klockan 19:30 på lördagen.

Polisen har inlett en förundersökning om miljöbrott.