Profilgruppen redovisar vinst

Profilgruppen i Åseda redovisar en vinst efter finansnetto på 10 miljoner kronor för första kvartalet 2005, det är något mindre än vinsten för samma period förra året som var 11,7 miljoner.

Omsättningen steg till 221,6 miljoner kronor, från 207 miljoner kronor.

Bolaget räknar med att koncernens leveranser kommer att överstiga föregående års nivå, och marknaden för 2005 bedöms uppgå till ”minst 2004 års nivå” enligt delårsrapporten.