Pengar till skolor för att öka intresset för teknik

Elva värmländska för- och grundskolor får dela på 300 000 kr ur Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.

Pengarna går till projekt som är till för att öka barns intresse för naturvetenskap och teknik, allt inom ramen för Teknikerjakten, som är ett samarbete mellan fonden och Karlstads universitet. Pengarna går till skolor i Torsby, Sunne, Karlstad och Hammarö.