Småskolor i Herrljunga hotade än en gång

I Herrljunga finns nu flera förslag på nedläggningar av de mindre skolorna i södra delen av kommunen, men även förslag på att behålla skolorna som de är idag eller att bygga en helt ny skola.
På torsdag ska framtidens skola diskuteras i kommunfullmäktige i Herrljunga.

Antalet elever i grundskolan kommer att minska med 300 under de närmaste fem åren - samtidigt som gymnasiet behöver ytterligare fem miljoner kronor för att ta emot de ökande elevkullarna.
Nu har en utredningsgrupp tagit fram fyra olika alternativ av hur framtidens skola kan se ut i Herrljunga.
Ett alternativ beskriver konsekvenserna av att nuvarande organisation behålls - men tre av alternativen innebär nedläggningar av skolorna i Eriksberg, Molla och Od.
Det första nedläggningsalternativet innebär att alla elever flyttas till Mörlandskolan - där fem nya förskoleavdelningar skapas.
Det andra alternativet innebär en mer decentraliserad lösning med förskolor i Od, Mörlanda - och en ny förskola i Hudene.
Det sista alternativet innebär att en helt ny skola - med gymnastiksal, slöjd och hemkunskap - byggs någonstans i den södra kommundelen - var är inte bestämt.
Oavsett vilket alternativ politikerna så småningom kommer fram till, så krävs åtskilliga miljoner kronor i investeringar - blir det inget nybygge måste omfattande upprustningar göras i Eriksberg, Molla och Od.
Utredningsgruppen har inte tagit ställning för något förslag - inte heller diskuterar man fördelar respektive nackdelar med större eller mindre skolor - eller konsekvenserna av det ökande pendlandet för föräldrar vid en centraliserad verksamhet.