Världsbokdag firades i länet

På några av biblioteken i Blekinge anordnades särskilda aktiviteter. Till exempel i Ronneby firades bokens dag med maratonläsning. Ronnebybor i olika åldrar läste högt ur H.C. Andersens sagoböcker.

I år är det tio år sedan FN utsåg 23 april till dagen då boken ska firas. Sedan dess har bibliotek och kulturhus runt om i världen hyllat författare och litteratur lite extra den dagen.

I rika länder, som Sverige, handlar det om att öka intresset för läsande i största allmänhet.

- Vi vill öka intresset för läsandet som är en förutsättning för att vi ska kunna ta del av så mycket kultur, kunskaper och traditioner. Och så är det ju en njutning att läsa, säger Anna Greta Lindström som är bibliotekarie i Ronneby.

I utvecklingsländerna handlar den här dagen mer om mänskliga rättigheter.

-Det är viktigt att alla barn runt om i världen får möjlighet att lära sig att läsa. Därför är arbetet för utökad skola och fler bibliotek viktig, sgäer Anna Greta Lindström.