Dyrt att inte gräva ner elkablar

Nu föreslås det högre krav på elleverantörerna för att få dem att jobba hårdare för att undvika att kunderna blir strömlösa.

I nästa vecka lägger energimarknadsinspektionen fram ett förslag som ska gynna elabonnenterna.

Det innebär bland annat att det i praktiken ska bli dyrare att ersätta kunderna vid strömavbrott än att gräva ner kablarna i marken. Det skriver Dagens Nyheter.

Riksdagen ska fatta beslut till hösten och lagen träder enligt planerna i kraft i slutet av året.