Planer på uranbrytning i Sverige

Ett kanadensiskt bolag har fått tillstånd att göra provtagningar efter uran på flera platser i norra Sverige, det avslöjar P1-programmet Kaliber. Priset på uran har tredubblats på bara fyra år och därför letar industrin nya fyndigheter över hela världen.

Ed Godin är vd för företaget Continental Precious Minerals i Toronto, Kanada. Företaget som är intresserat av svenskt uran.

– När priserna på uran stiger och når en viss nivå, kan man tjäna pengar även om uranhalten inte är särskilt hög, säger Ed Godin.

Några av de platser som företagen vill undersöka är Lilljuthatten och Nöjdfjället i Jämtland och Björkråmyran och Abborrviken i Lappland.

Ed Godin berättar att han hoppas på att kanske hitta uranfyndigheter i Sverige som har lika höga halter av uran som de i Kanada.

Oro för strålning
Myndigheten Bergsstaten som beviljar tillstånd för att leta efter mineraler och metaller i berggrunden har gett företaget tre år på sig för att undersöka berggrunden, de kan sedan få ytterligare tre års undersökningstid.

Beslut om de skall få bryta efter uran tas sedan av regeringen.

I de länder som har urangruvor idag finns en utbredd oro för strålningen och kritik mot att enormt stora naturområden ödeläggs.

Förutsätter sträng prövning
Agneta Rising som är miljöchef statliga Vattenfall, en av de stora svenska uranuppköparna, förutsätter en sträng prövning av frågan i Sverige, för uranbrytning är kärnkraftens miljömässigt svagaste länk:

– För uranbrytning är man i stora områden i naturen och jobbar, som med all gruvbrytning har man idag väldigt stora chanser att förstöra om man inte gör det på ett genomtänkt sätt, säger Agneta Rising.

Pelle Zettersten, P1 Kaliber
pelle.zettersten@sr.se