Militärhistoriker undrar om bunkrar

Att bevara de gamla försvarsanläggningar från andra världskriget som nu avvecklas längs Sveriges kust är viktigt. Det tycker Leif Högberg, militärhistoriker från Skurup i Skåne.

Han har därför skickat ett brev till en stor del av landets kommuner, bland annat de halländska, för att ta reda på deras inställning till att bevara en del av de betongvärn och bunkrar det handlar om.

Leif Högberg säger till P4 Radio Halland att det är viktigt att bevara värnen eftersom de är en del av vårt historiska arv och ett påtagligt bevis på hur nära Sverige var ett krig vid den tidpunkten.