Hjälp till deprimerade nyblivna föräldrar

En samordnad spädbarnsverksamhet som snabbare kan fånga upp de nyblivna föräldrar som mår dåligt, det vill nu barn- och ungdomspsyk i Kalmar skapa i södra länsdelen.

Enligt ett förslag som BUP tagit fram med bland annat barnhälsovården bör det finnas ett spädbarnsteam som bara är inriktade på att fånga upp unga familjer med problem.

Man vill också att familjecentraler i kommunerna med barnmorskor och socialsekreterare ska få kompetens att ge terapistöd till föräldrar för dem med allvarligast problem bör det finnas specialistteam. 

Omkring var åttonde nybliven mamma blir deprimerad och att fånga upp dem tidigt är därför viktigt.