4,6 miljoner i utvecklingsbidrag

Regionala utvecklingsenheten inom Gotlands kommun har idag fördelat 4,6 miljoner kronor i utvecklingsbidrag. Gotland Music Network och Innovation Gotland får vardera 300 000 kronor.
250 000 avsätts till forskning inom ekologiområdet och 200 000 till en turistguide, Roma kungsgård får 150 000 kronor och 140 000 avsätts till att utveckla affärsverksamhet i Polen. Dessutom beviljade kommunstyrelsen idag 880 00 kronor till den så kallade hälsoboxen och 900 000 kronor till en internationalisering av besöksnäringen.