"Kommuner får svårt med ny tobakslag"

Trots att många är överens om den skäpning av tobakslagen som regeringen vill genomföra, blir det svårt för kommunerna att se till att den nya lagen följs. Det säger kristdemokraten Lena Appelgren, ordförande i miljönämnden i Solna.

– Vi är positiva till att man försöker hålla tobaksfrågorna vid liv därför att det är ett folkhälsoproblem. Däremot är vi tveksamma inför hur vi ska kunna klara det inom de budgetramar vi har, säger Lena Appelgren.

Förutom rökförbudet på restauranger vill regeringen nu också förbjuda all tobaksreklam utomhus.

Kommunerna blir ansvariga
Om riksdagen godkänner förslaget till lagändring, vilket troligen sker vid omröstningen i maj, innebär det att kommunerna blir ansvariga för tillsynen. Varje kommun ska se till att tobaksbutiker och restauranger verkligen tar bort alla cigarettskyltar och tobakslogtyper.

Kommunerna får dock inga pengar från staten för att finansiera tillsynen. Då kommer det inte fungera, säger kristdemokraten Lena Appelgren i Solna.

– Allt mer tillsyn vältras över på kommunerna från staten och vi har sällan finansiering på det här som kommer. Ska vi få det ansvaret bör vi också ekonomi till det, säger hon.

Tillsynsavgift från handlarna
Idag är alla som säljer tobak i Sverige skyldiga att betala en tillsynsavgift till kommunen, för att den ska kontrollera att försäljningsställena följer reglerna, till exempel 18-årsgränsen.

Nu vill regeringen att kommunerna också finansierar den här tillsynen genom avgifter från tobakshandlarna. Men då får den nya lagen ingen effekt, tror flera tobakshandlare som Ekot har talat med.

Alla betalar inte
Långt ifrån alla betalar avgiften idag och det är inte ovanligt med oseriösa butiker som säljer cigaretter till minderåriga.

Jan Undin har två spel- och tobaksbutiker i Stockholm. Han ringde till sin stadsdelsförvaltning för att fråga hur de utför den tillsyn han betalar för.

– Då sa de att de inte har någon kontroll. Då är ju den här avgiften som vi har bara en skatt. Det måste finnas kontroll och uppföljning för att det ska vara någon mening med det, säger Jan Undin.

– Det här ska man ta på allvar. Jag känner igen den här kritiken från handlarna, säger folkhälsominister Morgan Johansson.

– För dem är det ju också en fråga om konkurrens. Det gäller att alla har samma spelregler och därför kommer jag att, via Folkhälsoinstitutet och länsstyrelser, se till att kommunerna verkligen gör den tillsyn som man är ansvarig för, säger Morgan Johansson.

Anja Sundberg
anja.sundberg@sr.se