Allt färre beslag av hembränd sprit

Den hembrända spriten håller på att konkurreras ut av smuggelsprit från Europa. En rundringning till närpolischeferna i Örebro län visar att tipsen om hembränning nästan upphört på flera ställen.