250 000 i underskott för Malmby flygfält

Malmby flygfält i Strängnäs kommer att gå med 250 000 i underskott när året är slut. Den bedömningen gör kommunen i en prognos. Redan idag uppvisar Malmbyfältet ett underskott på 135 000 kronor. En viss osäkerhet finns i kommunens beräkningar.

Samtidigt visar redovisningen att vägunderhållningskostnaderna har minskat på grund av en mildare vinter vilket betyder ett överskott på närmare en miljon, men då är vårens arbete med att ta upp sand och grus inte avslutat än. Hela tekniska nämnden beräknas gå med ett litet underskott.