Strid mellan norska och svenska samer

Det är spänt mellan norska och svenska samer. Den första maj tänker nämligen svenska samer driva tusentals renar till Norge.

Detta på grund av att det för första gången på 80 år inte finns en gällande renbeteskonvetion och då gäller istället en lag från 1751 där samerna kan flytta sina renar obehindrat av landsgränsen.

-Det kanske inte blir krigstillstånd, men självklart väntar vi oss motstånd, säger Per-Anders Nutti, ordförande i Saarivuoma sameby i Kiruna kommun.

Förhandlingar kört fast
Ända sedan 1920-talet har det funnits renbeteskonventioner som har reglerat renarnas bete. Men förhandlingarna om en ny sådan svensk-norsk renbeteskonvention har kört fast. Från den 1 maj finns därför för första gången på över 80 år inget gällande avtal länderna emellan.

Den 1 maj börjar istället en drygt 250 år gammal lag gälla som kallas lappkodicillen.

-Det innebär att svenska samebyar får tillgång till de områden som våra förfäder brukade på 1700-talet. Med konventionerna har man tagit ifrån oss marker som vi haft sedan urminnes hävd, säger Per-Anders Nutti, ordförande i Saarivuoma sameby i Kiruna kommun.

Då flyttade samerna sina renhjordar från vinterbetet i öst till de frodiga sommarbetena närmare Atlantkusten. Syftet med lappkodicillen var att säkerställa samernas rätt att flytta obehindrat över gränsen.

Kan ta tid att lösa’
Men mycket har förändrats sedan dess. Betesområdena på den norska sidan har krympt i takt med att bebyggelsen ökat.

-Om de svenska samerna kommer gör vi inget själva för att hindra dem, det blir en sak för rendriftsförvaltningen och polisen, säger Per Mathis Oskal, vice ordförande i Altevatnets renbetesdistrikt i Norge.

Stämningen är spänd på båda sidor inför vad som ska hända. Troligen kommer förhandlingarna mellan svenska och norska staten om en ny renbeteskonvention igång igen.

-Det kan gå på en månad att lösa det, det kan ta ett år eller tio år. Det vet vi inte, säger Per-Anders Nutti.