Nyköping tvingas ändra skolskjutsregler

Efter ett bakslag i länsrätten tvingas nu Nyköpings kommun ändra reglerna för sina skolskjutsar.

Det gäller den lokala regeln i Nyköping om att elever som bor i ett sammanhållet bostadsområde ska behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts. Det har inneburit att om en ort ligger mindre än fem kilometer från en aktuell högstadieskola så har eleverna på den orten inte haft rätt till skolskjuts - även om de bor i bortänden av ett samhälle och därmed fått en längre skolväg än fem kilometer.

Det här överklagades i höstas av två familjer i Sjösa där barnen fått avslag på sin ansökan om skolskjuts trots att det faktiska avståndet mellan bostad och i det här fallet Borgmästarhagsskolan var längre än fem kilometer.

Länsrättens dom kom i mars och ger de båda Sjösafamiljerna rätt - kommunens ambition att skära i kostnader genom att så att säga bunta ihop alla elever i Sjösa och på andra orter oavsett hur långt ifrån skolan de egentligen bor och på så sätt minska antalet skolskjutsar strider mot skollagen. Kommunen måste enligt domen ta hänsyn till varje elevs faktiska skolväg.

Så när kommunens skolpolitiker träffas på onsdag så ligger ett tjänstemannaförslag på deras bord där den av många föräldrar kritiserade skrivningen nu är borttagen.