Ekobrottsmyndighet tvingas spara

Ekobrottsmyndigheten i Göteborg måste spara 3 miljoner kronor.

Avdelningschefen Gösta Ivarsson säger till västekot att ekobrottsmyndigheten nu får fundera över hur stora mål man kan ägna sig åt.

Den nyss avslutade Prosolvia-rättegången beräknas ha kostat minst 100 miljoner kronor.

Någon personal vid ekobrottsmyndigheten i Göteborg ska dock inte behöva sägas upp trots sparkravet.